StudieVolger Leerlingsysteem
Welkom op de website van StudieVolger.nl

StudieVolger.nlStudieVolger is een compleet leerlingvolgsysteem via internet, een extra steun bij huiswerkbegeleiding voor leerlingen en hun ouders.

Veel jongeren hebben op een bepaald moment een inzinking op school. Zij halen slechte cijfers en weten niet hoe ze de zaak weer op de rails kunnen zetten. Huiswerkinstituten kunnen dan voor kortere of langere tijd een oplossing bieden.
De leerlingen maken en leren hun huiswerk en krijgen daarbij hulp van deskundige docenten. Bovendien is een goede planning noodzakelijk.

In het internet-leerlingvolgsysteem StudieVolger worden het rooster, het huiswerk en de cijferresultaten door het huiswerkinstituut genoteerd. Daarnaast maakt het instituut via StudieVolger een planning voor alle schooldagen, ook als de leerling niet naar het instituut komt. Deze gegevens kunnen door de leerlingen en hun ouders 24 uur per dag op internet worden geraadpleegd via een inlogcode.

Bij ons zit u goed, of het nou voor VWO, basisonderwijs of
gewoonweg huiswerk maken is.

inloggen
 Volgende pagina